Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας με Παναγιώτη Πετράκη

email: ppetrak@econ.uoa.gr, τηλ: 2103689353

Κεντρική Διάθεση: Σ.Ι. Ζαχαρόπουλος, Βιβλιοπωλείο Σταδίου 5,105 62, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 32 25 011, 210 3231525

E-mail: info@sizacharopoulos.gr

http://www.sizacharopoulos.gr/